Přihláška 2014

Na této stránce se můžete přihlásit pomocí elektronické přihlášky vyplněním přímo z Vašeho počítače.

Výhody elektronické přihlášky

• není třeba platit poštovné, či případně chodit na poštu a přihlášku odesílat
• rezervace místa okamžitě on-line
• vyplnění během 5 minut

!!! U ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY NEZAPOMENOUT !!!

• vytisknout vyjádření od lékaře a prohlášení rodičů (bezinfekčnost)- je NUTNO ODEVZDAT při předání dítěte na táboře
• bez vyjádření od lékaře a bezinfekčnosti nebude možné dítě na tábor přijmout (oba dokumenty jsou ke stažení)

Nebo si můžete volně stáhnout přihlášku na tábor. Vyplnit a poslat nám ji na e-mail hokis@seznam.cz .
Od letošního roku není bohužel možné odevzdat přihlášku až u předání dítěte na tábor!
• Letošním rokem zavádíme zálohu 1000,-Kč, kterou je nutné zaplatit nejpozději do 31.5.2014 na nový uvedený účet. V případě nezaplacení zálohy bude přihlášení dítěte zrušeno.
• O potvrzení platby vás budeme informovat e-mailem.
• Tábor je možné rovnou uhradit celou částkou 3200,-Kč na účet nebo nejdříve zálohou na účet a poté doplatkem 2200,- Kč u předání dítěte v den příjezdu.

!POZOR! !!! ZMĚNA ÚČTU !!!


Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 185 913 200 / 0300
Konstantní symbol: 308
Variabilní symbol: uveďte 1010 a poté první šestičíslí rodného čísla dítěte. (příklad: 1010950101)
Do poznámky: uveďte přijmení dítěte

• Pokud potřebujete fakturu pro podnik, napište na e-mail: hokis@seznam.cz jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, částku, název a adresu podniku, IČO a adresu kam máme fakturu poslat.

• Od letošního roku není bohužel možné odevzdat přihlášku až u předání dítěte na tábor-můžete využít elektornickou přihlášku na našem webu nebo poslat vyplněnou na e-mail hokis@seznam.cz a to nejpozději do 31.5.2014 spolu se zálohou popř.celou částkou za tábor.


* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

* Kontaktní email:
* Jméno dítěte:
* Datum narození:
* Rodné číslo:
* Adresa:
* Zdravotní pojišťovna:
* Telefonní spojení:
Jméno otce:
Kontaktní telefon:
Telefon a adresa v době konání tábora:
Jméno matky:
Kontaktní telefon:
Telefon a adresa v době konání tábora:
Dítě bere pravidelně tyto léky (uveďte jaké a kdy):
Zvláštní upozornění:
* Plavec / neplavec:
Při předčasném odjezdu dítetě může být dítě vydáno těmto osobám (jméno, příjmení, číslo OP):
Napište prosím číslici sedm: (ochrana proti spamu)

V případě, že do týdne neobdržíte zpět na email potvrzení o přijetí přihlášky a rezervaci místa pro vaše dítě, neprodleně nás kontaktujte.


Kliknutím na "Odeslat přihlášku" souhlasíte s níže uvedenými podmínkami.

Smluvní podmínky

ZRUŠENÍ POBYTU NA TÁBOŘE ZE STRANY OBJEDNAVATELE

Objednavatel má právo před zahájením pobytu na táboře, nebo v jeho průběhu zrušit smluvní vztah s pořadatelem. Toto odstoupení je povinen učinit písemně e-mailem, na adresu hokis@seznam.cz. Smluvní vztah je zrušen a účast na táboře je stornována ke dni doručení písemného odstoupení pořadateli. Pro přesné určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení písemného odstoupení objednavatele, pořadateli.

1) V případě zrušení pobytu na dětském táboře, kde objednavatel hradí pobyt zálohovou platbou:

a) v případě zrušení pobytu na dětském táboře objednatelem v termínu do 15.6.2014 je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 20 % zálohové platby pobytu,
b) v případě zrušení pobytu na dětském táboře objednatelem v termínu do 31.6.2014 je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 60 % zálohové platby,
c) v případě zrušení pobytu na dětském táboře objednatelem po termínu 31.6.2014 do data zahájení tábora je pořadatel je oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % zálohové platby pobytu.

2) V případě zrušení pobytu na dětském táboře, kde objednavatel hradí pobyt celou částkou či tento pobyt hradí jiná strana:

a) v případě zrušení pobytu na dětském táboře objednatelem v termínu do 15.6.2014 je pořadatel je oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 10 % ceny poukazu pobytu,
b) v případě zrušení pobytu na dětském táboře objednatelem v termínu do 31.6.2014 je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 20 % ceny poukazu pobytu,
c) v případě zrušení pobytu na dětském táboře objednatelem po termínu 31.6.2014 do data zahájení tábora je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny poukazu pobytu.

3) Pořadatel je povinen vratnou částku odeslat na účet objednatele nejpozději do 30.9.2014.

4) V případě, že objednavatel zajistí na svůj poukaz náhradníka, storno poplatek se neúčtuje.
Klára Čumpelíková (hlavní vedoucí), tel: 723 907 047, e-mail: hokis@seznam.cz
Petr Novák, tel: 604 275 597, e-mail: petula.net@gmail.com