Jak se staví teepee

Co že to vlastně teepee je?

Velký kuželovitý stan prérijních Indiánů je bezesporu nejdokonalejším obydlím pro život v přírodě. Pojí se v něm Indiánův smysl pro praktičnost a účelnost s hlubokým estetiským cítěním. Proto se teepee nejen dobře staví, je prostorné, dobře větratelné a odolávající prudkým dešťům a vichřicím, ale je to jediný stan, který vytváří dokonalou harmonii s okolní přírodou a neruší svou přítomností. Plápolající oheň uvnitř dává teplo, sucho, ale i nezapomenutelné zážitky z večerů v teepee při letním i zimním táboření.

I stavba teepee má svá pravidla. V prvé řadě nesmíme ignorovat základní vlastnosti teepee: naklonění kužele (které má estetický i praktický význam), správný tvar kouřových chlopní, vnitřní pás (lining) a další prvky. Pro teepee lakotského typu je tipické křížení tyčí "do šroubovice", rovněž správné vypnutí stanu vyžaduje znalosti a zkušenosti.

Teepee na překrásném místě

Teepee u jezera - dobová fotografie

Západ slunce nad indiánskou vesnicí

Náčelníci ve sněmovním teepee

Kde se vlastně teepee vzalo?

Zní to možná paradoxně, ale na rozšíření velkých kožených stanů teepee má zásluhy i bílý muž. Na pokrajích prérií - travnatých stepích mezi Mississippi a Skalnatými horami - žili původně lovci a zemědělci, předkové pozdějších prérijních Indiánů. Poté, co Špaňelé přivezli z Evropy dosud neznámé koně, život Indiánů se změnil. Ochočovali si zdivočelé koně - mustangy, rychle se naučili s nimi žít a stali se z nich kočovníci po prériích.

Teepee bylo známé již před příchodem bělochů, i když to tehdy nebylo jediné obydlí užívané kmeny v této oblasti. Vyvinulo se z kuželovitých stanů, známých u mnoha národů od Laponců po Eskymáky. Předchůdcem byl patrně i wigwam, označující v jazyce lesních Indiánů Delawarů kupolovitou chýši z kůry (tedy ne teepee, jak se často uvádí). Od těchto stanů se však týpí liší dvěma podstatnými znaky - kouřovými chlopněmi regulujícími odvod kouře a nakloněním kužele tak, že zadní strana je strmější než přední. Původní teepee byla malá, protože psi, kteří tahali travois (čti travoa) - smyk s nákladem, utáhli jen 15 až 25 kg a kožené stany byly těžké.

S příchodem bílých osadníků a tedy i koní, začala vznikat teepee až šestimetrová. Indiáni se živili hlavně bizoním masem. Z kůží ulovených bizonů pak Indiánské ženy sešívaly pláště teepee. Když zásluhou bílého muže počet bizonů rapidně klesl, začali Indiáni šít týpí ze stanoviny, odkoupené od bílých obchodníků.

Samotné slovo teepee je lakotské, dnešní Lakotové je zapisují jako tipi. Sloveso ti (čti ty) znamená žít, obývat, pi je koncovka pro tvorbu podstatného jména - tedy obydlí. Lakotové používají toto slovo nejen pro svůj stan, ale i pro bělošský dům. V anglickém přepisu se někdy píše tepee nebo teepee.

Indiánská žena při stavbě teepee - dobová fotografie

Vůbec první fotografie teepee

Replika interiéru teepee

Indiánská vesnice - dobová fotografie

Klára Čumpelíková (hlavní vedoucí), tel: 723 907 047, e-mail: hokis@seznam.cz
Petr Novák, tel: 604 275 597, e-mail: petula.net@gmail.com